1. Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία για εμάς. Γι’ αυτό το λόγο το Fresh Hotel καταβάλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που σχετίζεται με την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική θέτει τις βασικές αρχές με τις οποίες το Fresh Hotel επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει.

2. Βασικές αρχές που αφορούν την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Fresh Hotel ως υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

2.1 Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια

Το Fresh Hotel επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα νόμιμα, αντικειμενικά και με διαφάνεια απέναντι στα υποκείμενα των δεδομένων.

2.2. Περιορισμός Σκοπού

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο για ειδικούς, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται επεξεργασία για κανέναν άλλο σκοπό.

2.3. Ελαχιστοποίηση δεδομένων

Το Fresh Hotel τηρεί τα ακριβή προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων και μεριμνά ώστε η τήρησή τους να περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας. Παράλληλα, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι.

2.4. Ακρίβεια

Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί το Fresh Hotel είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Λαμβάνουν δε χώρα ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται η επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται σε εύλογο χρόνο.

3. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή  ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Το Fresh Hotel συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

  • Το όνομα, το επίθετο, τη διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και τη διεύθυνση κατοικίας σας,
  • Στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ή άλλα στοιχεία πληρωμής
  • Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου (ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα)
  • Στοιχεία επισκεπτών όπως ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, τυχόν ειδικά αιτήματα, παρατηρήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις υπηρεσιών (περιλαμβανομένων προτιμήσεων δωματίου, παροχών ή άλλων υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν),

4. Σκοπός επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Κρατήσεις: επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την διενέργεια και ολοκλήρωση της κράτησής σας.
  2. Εξυπηρέτηση πελατών: επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας.

Γ. Ενέργειες Marketing: μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για ενέργειες marketing εφόσον έχουμε εξασφαλίσει πρώτα τη συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου marketing, όπως διαφημιστικά newsletter και προωθητικές επικοινωνίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή άλλες προσφορές που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβάνουμε κι έναν σύνδεσμο διαγραφής, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα από εμάς στο μέλλον.

Δ. Επικοινωνία: μπορεί να υπάρξουν φορές που να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνύματος κειμένου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε μοιραστεί μαζί μας. Αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους:

α. Μπορεί να χρειαστεί να απαντήσουμε και να διαχειριστούμε αιτήματα που μας έχετε υποβάλει.

β. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μπορεί να σας στείλουμε ένα ερωτηματολόγιο για να για να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας από την παραμονή σας στο Fresh Hotel. Πιστεύουμε ότι η πρόσθετη αυτή υπηρεσία είναι χρήσιμη τόσο για εσάς όσο και για εμάς αφού βάσει των σχολίων σας θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Ε. Νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση: σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για τη διαχείριση και την επίλυση νομικών διαφορών ή παραπόνων, για ρυθμιστικές έρευνες και συμμόρφωση ή για την εφαρμογή της/των συμφωνίας/-ιών ή για τη συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές εφαρμογής του νόμου, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.

5. Νομική Βάση

Το Fresh Hotel επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία:

  • Είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της κράτησής σας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμφωνίας.
  • Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Fresh Hotel με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων του που απορρέουν από τη συμβατική μας σχέση σας ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το Νόμο.
  • Στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας. Όταν η συλλογή προσωπικών δεδομένων έχει ως νομική βάση τη συγκατάθεσή σας, το Fresh Hotel είναι υπεύθυνο να εξασφαλίσει ότι εσείς, ως υποκείμενα των δεδομένων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ελεύθερα, με θετική ενέργεια, ρητά και εν πλήρει επιγνώσει του περιεχομένου του κειμένου στο οποίο συγκατατίθεστε. Το Fresh Hotel σας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Όπου λαμβάνει χώρα συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών κάτω των 16 ετών, το Fresh Hotel εξασφαλίζει ότι πριν τη συλλογή έχει δοθεί συγκατάθεση των Γονέων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν εξ αρχής. Σε περίπτωση που το Fresh Hotel επιθυμεί να επεξεργαστεί συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα για άλλο σκοπό, πρέπει να αναζητήσει τη συγκατάθεσή σας με ρητό και συγκεκριμένο έγγραφο τρόπο. Οποιαδήποτε τέτοια αίτηση πρέπει να περιέχει τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, καθώς επίσης και το νέο ή πρόσθετο σκοπό(ους).

6. Ασφάλεια

Το Fresh Hotel εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών, περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα επιχειρηματικά συστήματα και διαδικασίες για την προστασία πληροφοριών που περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα. Εφαρμόζουμε επίσης διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εργασίας του.

7. Σχέση Fresh Hotel με Τρίτα Μέρη

Στις περιπτώσεις που το Fresh Hotel χρησιμοποιεί ένα τρίτο-μέρος προμηθευτή ή εμπορικό συνεργάτη στον οποίο αναθέτει να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του, εξασφαλίζει ότι ο εκτελών την επεξεργασία θα παρέχει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανοί σχετιζόμενοι κίνδυνοι.

To Fresh Hotel καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι προμηθευτές ή εμπορικοί συνεργάτες του επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τη διεκπεραίωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων απέναντι στο Fresh Hotel, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του και για κανέναν άλλο σκοπό.

8. Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για όσο διάστημα κρίνουμε απαραίτητο και εύλογο, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, για διαχείριση νομικών διαφορών, για τους σκοπούς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, περιλαμβανομένων του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης ορισμένων τύπων προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.

9. Δικαιώματα Πρόσβασης των Υποκειμένων των Δεδομένων

Το Fresh Hotel ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι υπεύθυνο να παράσχει στα υποκείμενα των δεδομένων μηχανισμό πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, που θα τους επιτρέπει επιπλέον να τα αναθεωρούν, διορθώνουν, διαγράφουν ή μεταφέρουν.

Α) Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Β) Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Γ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Ε) Δικαίωμα Φορητότητας Δεδομένων

Τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λάβουν, κατόπιν αίτησης ένα αντίγραφο των ψηφιακών δεδομένων που έχουν παράσχει στο Fresh Hotel, σε μία δομημένη μορφή και να μεταφέρουν τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Το Fresh Hotel είναι υπεύθυνο να εξασφαλίσει ότι αυτές οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται εντός ενός μήνα, με την προϋπόθεση τα αιτήματα αυτά να μην είναι προδήλως αβάσιμα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων  το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

ΣΤ) Δικαίωμα στη Λήθη

Κατόπιν αιτήσεως, τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Fresh Hotel τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Το Fresh Hotel θα προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ενεργειών) για την ικανοποίηση του αιτήματος και θα εξασφαλίσει το ίδιο και από τυχόν τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του. Στις περιπτώσεις υποχρεωτικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται, ανάλογα με την περίπτωση.

Αν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο σας που διατηρούμε είναι λανθασμένο ή ανακριβές, έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε να δείτε αυτή την πληροφορία, να αιτηθείτε τη διόρθωσή της ή και τη διαγραφή της. Παρακαλώ επικοινωνήστε με εμάς μέσω της Αίτησης Πρόσβασης Υποκειμένου Δεδομένων που είναι αναρτημένη εδώ.

10. Απόκριση σε Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων

Όταν το Fresh Hotel πληροφορηθεί μία ενδεχόμενη ή πραγματική παραβίαση προσωπικών δεδομένων θα διεξάγει άμεσα εσωτερικό έλεγχο και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης σε εύλογο χρόνο, σύμφωνα με την Πολιτική Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων. Όταν υφίσταται κίνδυνος για τα δικαιώματα και ελευθερίες των υποκειμένων δεδομένων, το Fresh Hotel οφείλει να γνωστοποιήσει το περιστατικό παραβίασης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αμελλητί και σε κάθε περίπτωση, εντός 72 ωρών.

11.Επικοινωνία

Αν συνεχίζετε να έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Fresh Hotel παρακαλούμε αποστείλετε το μήνυμά σας σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@freshhotel.gr και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.